Osprzęt kablowy
PPU Energetyka Sp. z o.o.

GŁOWICE KABLOWE dla kabli SN

Jako autoryzowany dystrybutor firmy RAYCHEM na rynku Polskim oferujemy Państwu głowice do osprzętu kablowego stosowane na średnie napięcie. Podstawowym elementem oferowanych przez nas głowic kablowych jest termokurczliwa rura izolacyjna odporna na prądy pełzające i wpływy środowiskowe. Jest ona integrowana z rurą termokurczliwą lub warstwą termotopliwą sterującą pole elektryczne w ściśle definiowanym zakresie.

Oferujemy szeroką gamę głowic napowietrznych i wnętrzowych do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych oraz do kabli o izolacji papierowo-olejowej, do kabli o żyłach roboczych okrągłych i sektorowych, o różnych typach ekranów i pancerzy.

EPKT
Głowice do kabli trójżyłowych o izolacji papierowo-olejowej
POLT
Głowice do kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych
TFTI/TFTO
Głowice elastyczne do kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych

TABELE DOBORU GŁOWIC KABLOWYCH

Wybrane głowice do kabli na napięcie 15, 20 kV, standardowe instalacje wnętrzowe

typ kabla napięcie
znam.
kabla kV

przekrój znam.
żyły
roboczej mm2

typ osprzętu*
głowice
termokurczliwe

dodatkowy
osprzęt
uziemiający
typ osprzętu*
głowice
elastyczne

YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS

8,7/15 lub 12/20

1x35-70

POLT-24C/1XI** (IXSU-F 5121)

zastępuje IXSU-C 4121, 5121

-

TFTI-4121

TFTI-5121

YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS

8,7/15 lub 12/20

1x70-240

POLT-24D/1XI** (IXSU-F 5131)

zastępuje IXSU-C 4131, 5131-41

-

TFTI-4131

TFTI-5131

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

8,7/15 lub 12/20

3x35-70

3x25-50

EPKT 24B 3MIHx-CEE01

EAKT 1669-DE01

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

8,7/15 lub 12/20

3x95-240

3x70-185

EPKT 24C 3MIHx-CEE01

EAKT 1670-DE01

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

12/20

3x240-300

EPKT 24D 3MIHx-CEE01

EAKT 1671-DE01

x = wymiary głowicy, do wyboru: H1 = 450mm, H2 = 650mm, H3 = 800mm, H4 = 1200mm

Wybrane głowice do kabli na napięcie 15, 20 kV

instalacje napowietrzne

typ kabla napięcie znam.
kabla kV
przekrój znam.
żyły
roboczej mm2
typ osprzętu*
głowice
termokurczliwe
dodatkowy osprzęt uziemiający typ osprzętu*
głowice
elastyczne

YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS

8,7/15
lub
12/20

1x35-70

POLT-24C/1XO** (OXSU-F 5121)
zastępuje OXSU-C 4121, 5121

-

TFTO-4121

TFTO-5121

YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS

8,7/15
lub
12/20

1x70-240

POLT-24D/1XO** (OXSU-F 5131)
zastępuje OXSU-C 4131, 5131-41

-

TFTO-4131

TFTO-5131

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

8,7/15
lub
12/20

3x35-70

3x25-50

EPKT 24B 3MOHx-CEE01

EAKT 1669-DE01

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

8,7/15
lub
12/20

3x95-240

3x70-185

EPKT 24C 3MOHx-CEE01

EAKT 1670-DE01

HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY

12/20

3x240-300

EPKT 24D 3MOHx-CEE01

EAKT 1671-DE01

x = wymiary głowicy, do wyboru: H3 = 800mm, H4 = 1200mm

* zestaw trójfazowy;
** na zamówienie zestawy wraz z końcówkami śrubowymi;

W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z naszym Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.